ADF - automātiskas pupu pēcslaukšanas apstrādes ar dezinfekcijas un kopšanas līdzekli un slaukšanas aparatu stobriņu starpslaukšanas mazgāšanas un dezinfekcijas sistēma.

Atpakaļ uz katalogu
Atlases kritērijs: Govīm Piena liellopiem

Labākais ir kļuvis vēl labāks

  • Automātiska
  • Pupu dezinfekcija un kopšana
  • Slaukšanas aparātu stobriņu dezinfekcija
  • Samazina tesmeņa inficēšanas risku slaukšanas laikā
  • Samazina klīnisko mastītu un somatisko šūnu skaitu
  • Padara slaukšanu ērtu un patīkamu, gan slaucējiem, gan govīm
  • Uzlabo pupu ādas un pupu galu stāvokli
  • Samazina slaukšanas izmaksas
  • Palielina stundā izslaukto govju skaitu
  • Mūža garantija
Līdzīgi / saistīti produkti